post

Spreeuwen

SpreeuwSturnus vulgaris L.

Algemeen

Spreeuwen komen veel voor in het stedelijk gebied en is een veel geziene vogel.
De grote zwermen zijn mooi om te zien in hun vlucht, zij kunnen lastig zijn als ze soms in enorme aantallen tegelijk op een bepaalde plek komen. 


Uiterlijk en leefwijze.

Uiterlijk: De spreeuw is ongeveer 20 cm groot is donkerbruin tot zwart en heeft een groenachtige glans – het zomerkleed en het winterkleed verschillen van elkaar
- de snavel is in de zomer geel en in de winter zwart. 

Ontwikkeling: Spreeuwen leggen twee keer per jaar eieren
- een nest bevat in de meeste gevallen 4 tot 6 eieren. 

Leefwijze: Spreeuwen zijn eigenlijk insecteneters maar hebben zich ontwikkeld tot alleseters 
de jonge vogels worden gevoerd met uitsluitend insecten, spreeuwen nestelen onder dakpannen en vooral ook in holle bomen. Zij maken kwetterende onwelluidende geluiden, jongen die het nest verlaten leven in kleine groepen bij elkaar. Naarmate het jaar verstrijkt worden de vluchten steeds groter in aantallen vanaf juni komen de vluchten tegen de avond bij elkaar op zogenaamde roestplaatsen. 


Schade

Spreeuwen kunnen o.a. veel schade toebrengen aan kersenboomgaarden 
in het najaar komen grote aantallen spreeuwen bij elkaar om in de 
bomen te rusten 
op de roestplaatsen. Zij kunnen enorm vervuilen door hun uitwerpselen en veroorzaken geluidshinder. Ook kunnen zij nesten maken onder dakpannen en zijn ongewenst in de levensmiddelenindustrie en horeca (overlast terrassen)
Spreeuwen kunnen drager zijn van ziekten als hersenontsteking, vogelziekte en histoplasmose (schimmelinfectie in mond- en keelholte) 
ook dierziekten kunnen worden overgebracht door spreeuwen. 


Wering en bestrijding.

Het weren van spreeuwen

Bij spreeuwen weren kan men denken aan het aanbrengen van wering onder de eerste rij dakpannen.
Netten op plekken waar overlast ondervonden wordt.

Het verjagen van spreeuwen

Spreeuwen verjagen kan gebeuren met behulp van een vogel afweerpistool of angstkreten van de soort.
Dit is alleen mogelijk op plaatsen waar de spreeuwen gaan slapen en er een alternatief in de buurt is ter vervanging van de huidige slaapplaats.
Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist.

Vragen?

Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met ons dan kunnen wij u verder informeren over de diverse soorten van beheer en eventuele juridische aspecten.