post

Kraaiachtigen

De kauw

(Corvus monedula L.)

Algemeen

kraai in afvalbak
De kauw is in ons land de kleinste vertegenwoordiger van de kraaiachtigen.
Hij komt in de winter soms in grote groepen voor!
Uiterlijk– de kauw is circa 33 cm groot- het verenkleed van de kauw is zwart- nek en oorstreek van de kauw zijn grijs en de ogen zijn licht.

Leefwijze en ontwikkeling

Leefwijze: In de winter leven ze vooral in zwermen waarin ze gezamenlijk naar voedsel zoeken.
kauwtjes zijn zeer intelligent en hebben een bijzonder leervermogen.
In hun groep kennen ze een complexe sociale structuur
Ze geven de voorkeur aan nestholtes, boomholten of in schoorstenen van gebouwen om te broeden.
een koppeltje blijft elkaar hun leven lang trouw.
Ontwikkeling- legt 1 keer per jaar in april/juni een nest met circa 3 tot 6 eieren.

Schade door kauwtjes:

  • Nestelen soms onder dakpannen, overkappingen en in schoorstenen.
  • Zij kunnen gazons en grasvelden compleet ruïneren als ze op zoek zijn naar insectenlarven (vooral engerlingen en emelten)
  • Geluidsoverlast (slaapplaatsen)
  • Pikschade (plastic verpakkingen levensmiddelen)
  • Overlast horeca (terrassen)
  • Verstoren van alarminstallaties.

Wering en bestrijding.

Bij kauwen weren kan men denken aan het aanbrengen van goed geplaatst gaas en/of netten op plekken waar overlast ondervonden wordt . Weren kan het probleem verschuiven maar kan in veel gevallen toegepast worden.
Naast bovenstaande oplossingen is onze “dakgootpreventie” een duurzame oplossing tegen kraaien.
Dit systeem beschermd tevens uw goten tegen verstoppingen en lekkages.

Het verjagen van kauwen

Kauwen verjagen kan gebeuren, indien het een grote groep (kolonie) betreft, met behulp van laser, vogel afweerpistool of angstkreten van de soort. Dit is alleen mogelijk op plaatsen waar de kauwen gaan slapen en er een alternatief in de buurt is ter vervanging van de huidige slaapplaats.

Het vangen van kauwen

Kauwen vangen kan gebeuren met behulp van kooien welke geplaatst worden op de locatie waar de kauwen overlast veroorzaken (niet zijnde de slaapplaatsen). Hierbij worden in de meeste gevallen de kauwen in een tijdsbestek van drie á vier weken allemaal weggevangen.
Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist. Werende maatregelen zijn daarentegen altijd toegestaan.

Vragen over problemen met kraaien?

Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met ons dan kunnen wij u verder informeren over de diverse soorten van beheer en eventuele juridische aspecten.