post

Grasvliegen

Thaumatomya notata Meig.

grasvliegGrasvliegen zijn ongeveer 3mm. lang en hebben een geel lichaam met drie zwarte strepen op de bovenzijde van het borststuk. De enigszins afgeronde vleugels zijn vrij groot in verhouding tot het lichaam.
De vrouwtjes van deze soort leggen hun eitjes in de grond in weilanden e.d.
De larven parasiteren op bepaalde soorten bladluizen.
Ook de grasvlieg heeft de gewoonte om massaal in gebouwen te overwinteren.

Wering

Om te voorkomen dat in het najaar een vliegenplaag ontstaat zal allereerst het binnendringen van het gebouw onmogelijk gemaakt moeten worden; horren voor ramen en deuren, tochtstrips, het afdichten van gaten en kieren in buitenmuren en het dichten van ventilatieopeningen met fijnmazig gaas. Ook het (gedeeltelijk) verwijderen van klimplanten kan hierbij helpen. Grasvliegen hebben namelijk een voorkeur voor klimop en wingerd. Afdichten is niet altijd effectief. De vliegen kunnen namelijk ook via het dakbeschot een gebouw binnenkomen.

Schade en hinder

grasvliegjeTijdens de zomer veroorzaken Grasvliegen slechts zelden overlast.
Als het weer koeler wordt zoeken ze beschutting in hoeken en gaten in gebouwen. Naarmate de temperatuur verder daalt zoeken ze meer bescherming en vormen vaak enorme klusters van duizenden vliegjes. Het komt regelmatig voor dat hetzelfde gebouw ieder jaar opnieuw door de vliegen gebruikt wordt om te overwinteren.
Grasvliegen veroorzaken geen schade maar zijn door de grote aantallen wel bijzonder hinderlijk.

Bestrijding

Om een goede bestrijding uit te voeren tegen Grasvliegen zullen alle ruimten waar de vliegen zich in verschuilen behandeld moeten worden. Dit houdt in dat er soms gaten geboord moeten worden in een buitenmuur of dakbeschot om de cluster te bereiken.
Daarna wordt er een bestrijdingsmiddel ingespoten vaak in poedervorm om zo de overlast van vliegen op te lossen.
Met name in deze situatie is het van belang dat u eerst met zekerheid de soort vaststelt en daarna de bron opspoort voordat u onnodig gaat bestrijden en chemische middelen in het milieu achterlaat die er niet hadden hoeven te geraken!Grasvliegen

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.