post

Latrinevliegen

Latrine vliegLeptocera fontinalis Fallen

Uiterlijk

Vaak wordt deze vlieg verward met fruitvliegen, echter zijn deze vliegen donkerder tot zwart van kleur, waardoor hij zich duidelijk onderscheidt van fruitvliegen.
Een ander opmerkelijk punt is dat fruitvliegen vaak op en rond het object zitten waar ze het best gedijen zoals: rottend fruit, vuilnisbak, etensresten, terwijl de latrinevlieg altijd tegen de ramen zit omdat hij naar buiten wil.
Motmug
Vaak worden samen met latrinevliegen ook motmuggen aangetroffen (zie afbeelding) of worden er alleen maar motmuggen gezien en geen latrinevliegen, echter is de oorzaak van de ontwikkeling van deze vliegen hetzelfde.

Ontwikkeling en leefwijze

Deze kleine, donker gekleurde vliegjes ontwikkelen zich op zeer vochtige plaatsen, daar waar de bodem verontreinigd is door rottend organisch materiaal. Vaak als men problemen ondervindt door een kapotte afvoer, lekkende gootsteen of een defect aan het toilet, ontwikkelen deze vliegjes zich in rap tempo in de kruipruimte om vervolgens met grote aantallen via leidingen en kabels uw woning binnen te komen.
De vliegjes kunnen zich ook in de omgeving van woningen ontwikkelen o.a. in mesthopen en in stallen.

Wering en bestrijding

De bestrijding van deze vliegen bestaat uit twee delen:

  • Eerst moet men de bron opsporen en die verwijderen. Als extra maatregel kunt u de plaats waar het organisch materiaal heeft gelegen afdekken met 20cm zand, mocht dit niet lukken omdat de kruipruimte daar te laag voor is, dan moet men de plaats van het materiaal goed schoonmaken door het afval geheel te verwijderen.
  • Houd u overlast van latrinevliegen, dan kunt u door ons een bestrijding laten uitvoeren in uw kruipruimte om hier definitief een einde aan te maken.
    Bij een zeer ernstige overlast wordt er door rioolreparateurs vaak gekozen om eerst een bestrijding door ons uit te laten voeren en vervolgens het riool te repareren en het afval grondig te verwijderen.
Latrinevliegen en motmuggen komen van buiten mijn woning

Wanneer de vliegjes zich buiten de woning ontwikkelen dient zoveel mogelijk aandacht aan de wering te worden besteed:

  • Horren aanbrengen in open ramen
  • Mestopslag in de omgeving van de woning vermijden of afdekken
  • In stallen dient men een goede hygiene te betrachten.
  • (oude ongebruikte) septitank leeg laten pompen

Eventueel kan men overgaan tot een bestrijding van de vliegenlarven (maden) in de mest met behulp van een daartoe toegelaten bestrijdingsmiddel.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde zoekopdrachten:
Deltavliegjes
vliegjes op het toilet en in de badkamer