post

Honingbij

Apis mellifera L.

Algemeen

De honingbij komt als cultuurvorm in ons gehele land voor; hoofdkleur bruin
werksters ca. 1,2 cm, darren ca. 1,5 cm, koningin ca. 1,8 cm.
Honingbijen leven in volken, staten; soms verwilderde kolonies; deze worden niet oud.
Vliegt gedurende het gehele zomerseizoen.

Leefwijze

Het gehele volk, met uitzondering van de mannetjes, overwintert in korf of kast.
Tegen de herfst, als geen bevruchting van koninginnen meer plaatsvindt worden de mannetjes door de werksters gedood of de kast uitgejaagd, waarna zij een hongerdood sterven.
Als zich jonge koninginnen in het nest ontwikkeld hebben, verzamelt de oude koningin maximaal de helft van het volk en gaat zwermen.
Voedsel bestaat uit stuifmeel en nectar van bloemen, waarmee ook de larven gevoerd worden.

Schade

Zwermen kunnen op een ongelukkige plaats gaan zitten (op bomen, schoorstenen, e.d.).

Nut

Zeer nuttig bij het bestuiven van planten en cultuurgewassen; verzamelt honing. (voor de mens)

Wering

In stootvoegroosters kunt u bijenbekjes plaatsen om het nestelen van bijen, wespen en hommels te voorkomen.
Doe dit niet wanneer er al een nest zit!!

Bestrijding

Alleen toepassen als zwerm niet te “scheppen” is, of niet uit zichzelf verdwijnt.
Mocht er een bestrijdingsactie nodig zijn, (ook i.v.m. allergie) dan is deze identiek aan een wespenbestrijding.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact met ons op.