post

Hommels

Hommel met Stuifmeel-jarmoBombus spp.

Algemeen

Hommels komen in het gehele land voor, er is een 25 tal soorten bekend in ons land, sterk behaard, meestal kleurige vormen

Leefwijze

Hommels zijn statenvormende insecten.(net zoals mieren en wespen)
De staten zijn éénjarig. In een holte in de grond wordt een cel met voedsel voor één larve gemaakt, eitje wordt gelegd en de cel wordt gesloten, daarna de volgende cel.
Kolonies van sommige soorten tellen slechts enkele tientallen exemplaren; medio augustus verschijnen mannetjes en jonge koninginnen. Hun voedsel bestaat uit stuifmeel en nectar (bloembezoek)
Nestplaatsen in holten in de grond, bomen, nestkastjes, e.d.
Bombus Hypnorum-jarmo

Schade

Steken bijna nooit; een enkele maal hinderlijk, bijv. bij een school.

Nut

Bestuiven van bloemen en cultuurgewassen.

Bestrijding

Alleen dan toepassen, als werkelijk gevaar voor de mens (steken) aanwezig is (bij kleuterscholen, bejaardentehuizen e.d.)
zie ook bestrijding van wespen

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie willen, neem dan contact met ons op!