post

Springstaarten

Collembola spp

Algemeen

springstaartjeSpringstaarten zijn zeer kleine insecten zelden groter dan 5mm, ze hebben hun naam te danken aan het feit, dat vrijwel alle soorten over een gevorkt apparaat aan het achterlijf beschikken waarmee ze in staat zijn grote sprongen te maken.
Een springstaart van bijv. 5 mm lengte, springt wel 8 cm ver, de meeste zijn langwerpig van vorm en zijn vleugelloos.
Er is echter ook een soort die de familie van de bolvormige springstaarten wordt genoemd.
Omdat ze kunnen “springen” worden springstaarten vaak verward met vlooien

Leefwijze

Springstaarten leven vooral op plaatsen waar een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst, ze voeden zich met verterend, plantaardig materiaal, maar ook met mos, algen en schimmels en worden voornamelijk aangetroffen in de bovenste bodemlaag, tussen strooisel, gras, grind e.d.
Vooral in kassen als de grond is dicht geslempd krijgen de springstaarten een kans omdat er dan volop voedsel voor hen te vinden is.
In kleine aantallen worden ze nauwelijks opgemerkt vanwege hun geringe afmetingen, ze kunnen echter ook in grote aantallen voorkomen voornamelijk bij zomerse weersomstandigheden.
Sommige soorten kunnen echter ook bij temperaturen rond het vriespunt nog actief zijn.
Springstaarten zijn onschadelijk voor mens en dier, ze steken of bijten niet en veroorzaken geen huidirritatie.

Wering en bestrijding

Wanneer in gebouwen overlast wordt ondervonden van springstaarten zal men de ontwikkelingsplaats dienen op te sporen.
Een drietal mogelijkheden willen we hier noemen, te weten:
•De strooisellaag van de tuin, eventueel langs de gevel van het gebouw, mosbegroeiing op gevels of (vooral) op dichtbij staande zware bomen.
•Platte daken en dakgoten; vooral als er periodiek water blijft staan en er alg- of mosgroei optreedt is deze ontwikkelingsplaats ideaal voor deze insecten.
•In huis, als de atmosfeer bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van zeer veel planten erg vochtig is, kan men ze o.a. in de sierpotten aantreffen. bolvormig springstaartje
De beste bestrijding bestaat uit het weren van deze insecten, eventuele alg-, schimmel- of mosgroei zal men tegen moeten gaan, platte daken en dakgoten dient men schoon te maken en te houden zodat het (regen)water afgevoerd kan worden.
In huis kunnen springstaarten vanwege de daar vaak voor hen te droge omstandigheden niet overleven, eventueel aanwezige exemplaren kan men met behulp van een stofzuiger wegvangen.
Dit alles maakt een chemische bestrijding vaak zinloos en overbodig.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie willen, neem dan contact met ons op.