post

Zwarte rat

Rattus rattus L.

Leefwijze :

Zwarte RatDe zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer.
In tegenstelling tot de bruine rat graaft en zwemt een zwarte rat zelden.

De reuk is hun voornaamste zintuig.
Het dier kenmerkt zich doordat hij zeer argwanend is.
’s Nachts is de zwarte rat het meest actief.
De zwarte rat is een alleseter met een voorkeur voor granen en zoete producten.
Ze leven op hoge droge plaatsen zoals op zolder of onder het dak, tussen plafonds of dakbeschot.
De zwarte rat heeft een “pikorde” d.w.z. dat ze hun voedsel niet uit één en dezelfde voerplaats eten maar, wel op zo’n 15 verschillende plaatsen. Voordat het knaagdier dus de fatale dosis heeft opgegeten zijn er wel enkele dagen verstreken.
Ze hebben een eigen territorium waar geen soortgenoten worden geduld.

Bestrijding :

Een vrijgekomen territorium zal spoedig weer worden ingenomen door een andere rattenkolonie tenzij, op tijd weringsmaatregelen worden genomen en er een professioneel beheersplan wordt opgezet.
Sporen: uitwerpselen, sleepsporen van staart, aangevreten voer, pootafdrukken, looppaden, buiksmeer, knaagschade
Schade: verspreiders van ziektekiemen ( Paratyphus, Varkenspest, Pseudovogelpest ). Ze eten 10 tot 15 gram voedsel per dag, bevuilen voedselvoorraden, veroorzaken knaagschade aan isolatiematerialen, leidingen e.d.
Verspreiding: Als een rattenpopulatie te groot wordt door gebrek aan schuilplaatsen of voedsel gaan ze zich met groepen verplaatsen. Veelal trekken ze dan van open terrein naar boerderijen en woonwijken. Vandaar ook de opmerking: “ik heb voorheen nog nooit een rat gezien en nu wemelt het ervan”. Verder worden de ratten verspreid via diverse transportmiddelen.

Wering

Ook hier zijn IPM Maatregelen onontkoombaar zoals:  Afsluitbare vuilcontainers, voedsel zo mogelijk onbereikbaar voor ratten bewaren, frequente afvoer van vuilnis, de opslaggoederen in loodsen vrij van wanden houden, langdurige opslag zoveel mogelijk vermijden, periodieke inspecties van opgeslagen goederen, klimplanten en bomen minimaal 60cm van ramen en muren houden, goed sluitende deuren (indien ’s avonds gewerkt wordt, is goede verlichting bij openstaande loodsdeuren nodig)
Zwarte ratten zijn uitstekende klimmers en houden zich graag op in de hoger gelegen ruimtes van een gebouw, daardoor komen zwarte ratten veelal via het dak naar buiten en/of naar binnen.
Om dit te voorkomen is er een duurzame en permanente oplossing bedacht: Dakgootpreventie

Heeft u vragen over zwarte ratten?

Heeft u vragen over de bestrijding van de zwarte rat of wilt u een inspectie of offerte?
Neem dan contact met ons op