post

Bruine rat

Rattus norvegicus Berkenhout

Uiterlijk

Bruine Ratten buitenDeze ratten soort is aan de rugzijde meestal grijsbruin van kleur, de buik is lichter, er is echter een grote variatie in kleuren tot wit (albino) toe.
Het is een stevig gebouwd dier met een vrij stompe snuit, een dicht behaard lichaam en duidelijk zichtbare oren, de vrijwel onbehaarde staart (ca. 20 cm) is korter als het lichaam ( 25-30 cm).
Het gewicht van een volwassen bruine rat is gemiddeld 400-500 gram.

Leefwijze

Bruine ratten komen zeer algemeen voor, het zijn “cultuurvolgers” omdat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Het zijn goede zwemmers en gravers en voelen zich thuis in riolen, op stortplaatsen, in/om maisvelden, enz. ze voeden zich met velerlei producten (granen, groenten, fruit, vis, enz.) en zijn derhalve overal te vinden op plaatsen met een groot (en slordig) voedselaanbod, bij voorkeur in de omgeving van water.
De ontwikkeling van de bruine rat is vrij snel, de vrouwtjes zijn na ca. 3 maanden geslachtsrijp en kunnen tot wel 15 worpen van 5 tot 10 jongen ter wereld brengen. De gemiddelde levensduur in het veld is ongeveer 1 jaar.

Algemeen

uitwerpselen bruine ratDeze rattensoort geeft er zoals boven beschreven de voorkeur aan om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. In waterrijke gebieden kunnen ze overbrenger zijn van de ziekte Weil, ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziekten overbrengen. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting veroorzaken. Bruine ratten in de directe omgeving van de mens zijn dan ook ongewenst.

Wering

Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatie openingen, enz. kan men ratten buiten houden. Ook een goede hygiene (nette opslag van producten en verwijdering van afval, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d) is van belang om de aanwezigheid van ratten tegen te gaan.

Bestrijding

Na een grondige inspectie van het object en de terreinen en het opvolgen van de IPM Maatregelen, worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots ingericht, hierin wordt giftig lokaas uitgezet. De gebruikte bestrijdingsmiddelen (Rodenticiden), zijn z.g anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen).
Na 2 a 7 dagen opname treedt pas na 7 a 14 dagen sterfte op.

Aanbevelingen

Door een preventieve aanpak d.w.z regelmatige inspectie (minimaal 8x per jaar) van terrein, gebouwen en opgeslagen producten kunnen problemen worden voorkomen.
Let daarbij altijd op de bouwkundige toestand van het object en de hygiene in het algemeen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben of een offerte willen ontvangen, neem dan contact met ons op.

Gerelateerde zoekopdrachten:

  • Hoe herken ik een ratten of muizen probleem?
  • Wat doe ik tegen uitwerpselen van ratten of muizen?
  • Ratten op mijn Erf
  • Ongedierte in en om gebouwen