post

Oorwormen

Forficula auricularia, L.

foto: Hermien Lam Fotografie

foto: Hermien Lam Fotografie

Oorwormen, hoe kom ik er aan?

Oorwormen houdt zich ’s zomers overdag op donkere plaatsen verborgen en zoekt ’s nachts naar voedsel.
In de winter bevindt de oorworm zich onder de grond.
Men kan ze overal aantreffen waar vermolmd hout ligt, stenen, composthoop of bloembedden zijn.
Een overlevingskans binnenshuis is niet te realiseren, omdat de leefomstandigheden daar te droog voor zijn.

In de land- en tuinbouwindustrie worden oorwormen steeds vaker gebruikt voor de bestrijding van bladluizen, mijten, rupsen en andere kleine schadelijke insecten, hier vervullen zij een uitermate nuttige functie.

Schade

Oorwormen brengen in principe weinig tot geen schade toe, alleen wanneer zij in grote aantallen in groentetuinen, tuinderijen of kassen terecht komen kunnen zij vraatschade aanrichten aan planten.
Voor zover bekend vormen zij geen gevaar voor de gezondheid van mens en dier.
Echter, alle dieren dragen ziektekiemen met zich mee en vanuit dat oogpunt is het aan te bevelen om ze uit uw woning te weren en/of te bestrijden.

Wering en bestrijding

oorwurm met broedselDe beste manier om te voorkomen dat ze het huis binnendringen is:
•Spleten en kieren in buitenmuur afdichten met kit.
•Ventilatie openingen afsluiten met rooster, gaas of bijenbekje.
•Ramen en deuren voorzien van goed sluitende horren.
•Voldoende verwarmen en ventileren zodat er geen vochtige omstandigheden ontstaan.

Een chemische bestrijding buitenshuis uitvoeren is nutteloos en brengt schade toe aan o.a vogels in uw tuin.

Vragen?

Heeft u ondanks bovenstaande informatie toch nog vragen?
neem dan contact met ons op