post

De Huismuis

Huismuis-megades
Mus musculus L.

Uiterlijk:

Deze muizensoort is aan de rugzijde lichtbruin tot donkergrijs, de buik is lichter.
Er bestaan vele kleurvarieteiten, witte exemplaren (albino) worden vaak als proefdieren gebruikt. De huismuis is slank gebouwd, een spitse kop, grote oren en duidelijke kraalogen, het lichaam is dicht behaard, de staart is vrijwel kaal, lang en dun.
De volwassen muizen zijn ca. 8 cm lang (lichaam) en wegen ca. 25 gram.

Leefwijze:

huismuis tandenHuismuizen komen zeer algemeen voor zowel binnen als buiten gebouwen.
Ze kunnen zich uitstekend aanpassen aan de omstandigheden het zijn zeer goede klimmers waardoor ze overal in gebouwen voorkomen. Ze voeden zich met allerlei producten met een zekere voorkeur voor granen, spek, kaas, e.d. Ze leven in familieband in een eigen leefgebied (territorium), de ontwikkeling is snel, de vrouwtjes zijn na 2 maanden geslachtsrijp en produceren in een jaar tijd 8 – 10 worpen van gemiddeld 6 jongen.

Algemeen:

De huismuis volgt de mens in zijn woning, fabrieken, opslagplaatsen, enz.
Ze zijn zeer nieuwsgierig en beschadigen allerlei producten en materialen om hun knaagdrift te bevredigen, ze kunnen daarbij ziektekiemen overbrengen of door knagen kortsluiting veroorzaken.
Door het beschadigen en vervuilen zijn ze derhalve ongewenst.

Wering:

Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatie openingen en openingen in muren kleiner dan 5 mm, kunnen met goede weringsmaatregelen muizen buiten gehouden worden.
Ook een goede hygiene (nette opslag van producten en verwijdering van afval, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d) is van belang om de aanwezigheid van muizen tegen te gaan.

Bestrijding:

Na een grondige inspectie van het object en de omliggende terreinen, worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots ingericht hierin wordt giftig lokaas uitgezet. De gebruikte bestrijdingsmiddelen (rodenticiden), zijn z.g anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen).
Na 3 tot 11 dagen opname treedt pas na 5 tot 14 dagen sterfte op.

Aanbevelingen:

muizenpoep

muizenpoep

Door een preventieve aanpak d.w.z regelmatige inspectie (minimaal 8x per jaar) van terrein, gebouwen en opgeslagen produkten kunnen problemen worden voorkomen.
Let daarbij altijd op de bouwkundige toestand van het object en de hygiene in het algemeen.

Vragen?

Mocht u ondanks bovenstaande informatie toch nog meer informatie willen of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde zoekopdrachten:

  • Hoe herken ik een muizen of ratten probleem
  • Wat doe ik tegen uitwerpselen van ratten en muizen
  • Ongedierte in en om gebouwen
  • Ongedierte op uw Erf