post

Muizen

Algemeen

Er zijn vele soorten muizen in Nederland, sommige zijn beschermd, andere zijn weer nuttig en kunt u op een vriendelijke manier buiten uw deur houden zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Hieronder volgen enkele soorten

De Huismuis

Mus musculus

Mus musculus

Komt het gehele jaar voor in gebouwen en veroorzaakt schade aan producten, materialen en technische onderdelen. (elektrishe bedrading e.d.)

Bosmuis

Wil in het najaar ook nog wel eens binnen komen in gebouwen en daar dezelfde schade aanrichten aan producten en materialen als zijn vriendje de huismuis, echter valt deze muis onder de bescherming van de nieuwe Flora & Faunawet waardoor een bestrijdingsactie tegen deze muis een langdurige kwestie wordt.

De Spitsmuis

Is wel de vriendelijkste van het stel.
De spitsmuis is een insecteneter net zoals een mol en een egel.
in het najaar wil hij nog wel eens een woning of schuur binnenkomen…

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

muizenpoep

muizenpoep

Als uw bedrijf met levensmiddelen werkt en niets of niet voldoende aan wering en bestrijding doet van ongedierte, dan kunt u van de Voedsel en Warenautoriteiten (NVWA) direct een boete krijgen van € 1200,- of meer.

Zelf muizen bestrijden

Als u zelf muizen wilt bestrijden, verwijzen wij u naar onze webshop

Heeft u vragen over problemen met muizen?

Wilt u meer informatie over het voorkomen of bestrijden van muizen of wilt u een vrijblijvende offerte, neem dan contact met ons op