post

Meeltor

Tenebrio molitor L.

Uiterlijk:

Meeltor

Meeltor

De meeltor is een zwart tot zwartbruine kever met gegroefde dekschilden en een lengte van 13 tot 18mm. De onderkant is roodbruin gekleurd. De tot 28mm. grote larven (meelwormen) zijn geelbruin van kleur en hebben drie paar goed ontwikkelde poten.

Leefwijze:

Zowel de volwassen meeltorren als de larven voeden zich met bij voorkeur plantaardig, maar ook wel met dierlijk materiaal zoals meelprodukten, brood, diervoeders, lompen e.d.
De vrouwelijke kever legt ongeveer 400 eitjes welke na 10 tot 20 dagen uitkomen.
Het larve-stadium duurt, afhankelijk van temperatuur 1 tot 1,5 jaar waarna ze zich in ongeveer 14 dagen tot volwassen kevers verpoppen.
Door deze lange levenscyclus vormen meeltorren slechts zelden een plaag.
Alleen in slecht gecontroleerde, langdurig opgeslagen voorraden kunnen zij door verontreiniging en vraat schade veroorzaken.
Wanneer meeltorren in een woning worden aangetroffen zijn zij vrijwel altijd afkomstig uit vogelnesten, ze worden door vogels meegenomen naar het nest waarna ze via het dak in huis komen.

Meelwormen zijn de larven van de meeltor

Meelwormen zijn de larven van de meeltor

Wering:

•Hygienische bedrijfsvoering
•Oude voorraden opruimen.
•Oude en verlaten vogelnesten verwijderen.

Bestrijding:

Aangezien meeltorren zelden in grote aantallen voorkomen en de bron gemakkelijk kan worden opgespoord is een chemische bestrijding vaak niet nodig.