post

Getande Graankever

Oryzaephilus surinamensis, L.

Getande Notenkever

Oryzaephilus mercator Fauvel

Uiterlijk & leefwijze:

Getande graankeverBeide Getande graankevers hebben aan het borststuk 6 tandjes en aan het borstschild 3 ribbels in de lengterichting.
De kever is 2,5 tot 3,5 mm lang.
Beide kevers geven de voorkeur aan graanproducten maar komen ook voor in gedroogd fruit en noten. Meestal wordt het gehele product aangetast waardoor een besmetting zich bijna nooit beperkt tot 1 of 2 dozen.
Vaak gebeurt dit nadat andere insecten voor beschadiging van het product hebben gezorgd.

Ontwikkeling:

De kevers leven in allerlei plantaardige producten in zowel opslagplaatsen als in de huishouding.
De gehele levenscyclus duurt ongeveer 3 of 4 maanden bij een gemiddelde temperatuur van 20C bij temperaturen lager dan 18C staat de ontwikkeling stil.

Schade:

Graan en noten worden uitgevreten. (ontstaan van gruis)
Getande graankevers (secundaire aantasters) duiden vaak op de aanwezigheid van graanklanders en andere primaire aantasters, zoals rijstmeelkevers.
Sterk aangetaste partijen zijn ongeschikt voor de verwerking in producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie.

Wering & bestrijding:

Producten die aangetast zijn, z.s.m. verwijderen en de ruimte schoonmaken en vooral drooghouden.
Goede ventilatie toepassen, indien mogelijk ook in de voorraden zelf.
Een vaste temperatuur handhaven van max. 15C omdat dan de ontwikkeling van de meeste voorraad aantasters stil komt te staan.
Voorkom vermenging van grondstof en eindproduct.
Een bestrijdingsactie kan afhankelijk van de situatie op een aantal manieren uitgevoerd worden.

Fysische bestrijding:

Bij een temperatuur van -6C worden alle stadia binnen 24 uur gedood.

Chemische bestrijding:

Getande graankeverNaast het behandelen van het product is het veelal noodzakelijk dat er ook een chemische behandeling wordt uitgevoerd om verspreiding van de getande graankever te voorkomen.
Hiervoor wordt er met een bestrijdingsmiddel eventuele schuilplaatsen behandeld.
(naden en kieren) of eventueel een ruimte behandeling d.m.v. verneveling.

Mocht u ondanks bovenstaande informatie toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.