post

Kakkerlakken

Algemeen:

Kakkerlakken komen zeer algemeen voor in centraal verwarmde gebouwen, productieruimten van levensmiddelen, restaurants en aan boord van schepen.
Deze insecten zijn ongewenst omdat ze onder meer voedsel vervuilen en bacteriƫn en schimmelsporen kunnen overbrengen.

Blatella germanica

Blatella germanica, L

Ze verspreiden een onaangename geur en zijn door de grote aantallen, waarin ze voorkomen, uitermate hinderlijk.

Wering:

Door een goede hygiene en het alert zijn op de aanwezigheid van kakkerlakken in geleverde goederen en producten kan men voorkomen dat kakkerlakken zich in objecten tot grote aantallen vermeerderen.
Controle op binnenkomende goederen is een belangrijk onderdeel van het voorkomen van kakkerlakken.
Mocht u toch kakkerlakken krijgen dan kan een goed uitgevoerde bestrijding de besmetting volledig doen verdwijnen.

Bestrijding:

Na een grondige inspectie en inventarisatie van een object kan een bestrijdingsplan worden opgezet. In tegenstelling tot wat er vroeger gedaan werd, namelijk het “nat bestrijden” (spuiten met vloeistof), gebruiken wij tegenwoordig een gel die een grote aantrekkingskracht bezit voor kakkerlakken. Bedrijven hoeven hierdoor hun productie niet stil te leggen en bewoners kunnen gewoon in hun woning blijven terwijl de gel wordt uitgezet door een deskundige. Het gif is niet schadelijk voor mens of (huis-)dier!
kakkerlakDe gel is een maaggif dat de kakkerlakken dood. Kakkerlakken zijn omnivore aaseters, waardoor er doorvergiftiging plaatsvind wanneer dode kakkerlakken door hun nog levende soortgenoten zullen worden opgegeten.
Er ontstaat dan een “domino-effect” waardoor een snelle afdoding van de gehele populatie plaatsvindt.

Aanbevelingen:

Een preventieve aanpak, d.w.z inspectie en registratie van kakkerlakken met behulp van feromoonvallen verdient altijd de voorkeur.
Dit wordt ook wel monitoring genoemd.
Zo kan in een vroeg stadium een aantasting worden geconstateerd en een grote, kostbare bestrijdingsactie worden voorkomen.

Mocht deze informatie niet voldoende zijn en heeft nog vragen over kakkerlakken?

Neem dan contact met ons op