post

Huiskrekel

Acheta domestica L.Huisrekel

Hoe kom ik eraan?

De huiskrekel komt van nature voor in Zuid-Azie, hier vervult hij een nuttige functie als opruimer in de natuur. krekels leven voornamelijk van rottend plantaardig en dierlijk materiaal. De huiskrekel kan op talloze manieren in uw woning komen; als “lifter” in producten; zoals openhaardhout, diervoer, planten of uit eigen beweging.

Waar leven Huiskrekels?

In Nederland leeft de huiskrekel voornamelijk binnenshuis maar in warme zomermaanden verblijven ze ook buiten in hoge begroeiing, vuilstortplaatsen en in de glastuinbouw, maar ook andere locaties schuwen ze niet.

Hoe planten Huiskrekels zich voort?

De ontwikkeling van huiskrekels gaat razend snel, het vrouwtje legt 70 tot 80 eitjes per dag! Afhankelijk van de temperatuur komen de eitjes uit tussen de 8 a 12 weken.
Als de kleine krekels uitkomen zijn ze 2 mm en lijken ze al op hun ouders, echter zijn ze nog niet in het bezit van de vleugels. Na 3 a 5 vervellingen krijgen ze hun vleugels en zijn de mannetjes in staat om te sjirpen. Na 7 a 11 vervellingen zijn de exemplaren volwassen.
Huiskrekels zijn lichtschuw en houden zich dan ook schuil in naden en kieren dichtbij of in de warmtebronnen, met name ‘s nachts komen ze tevoorschijn op zoek naar voedsel en zijn het de mannetjes die het hinderlijke gesjirp veroorzaken.

Hoe kan ik Huiskrekels weren of bestrijden?

HuiskrekelHuiskrekels komen overal voor waar schuilplaatsen zijn, voedsel en een goede temperatuur.
Om de huiskrekels te bestrijden is het noodzakelijk om er zeker van te zijn dat alle exemplaren worden gedood. Hiervoor dienen alle mogelijke schuilplaatsen toegankelijk gemaakt te worden, vervolgens worden alle mogelijke schuilplaatsen behandeld met een bestrijdingsmiddel en wordt deze behandeling na ca. 8 weken herhaald.
Uiteindelijk wordt er 4 maanden later een inspectieronde gedaan ter controle dat alle exemplaren zijn gedood.

Zelf huiskrekels bestrijden

Wanneer het om een enkel exemplaar gaat die in uw woning zit, kunt u huiskrekels ook zelf bestrijden.
ga hiervoor naar onze webshop

Heeft u problemen met Huiskrekels?

Mocht deze informatie niet voldoende zijn en heeft u nog vragen of problemen met Huiskrekels?
Neem dan contact met ons op.