post

KAD keurmerk voor Mega-Des

Op Vrijdag 21 februari 2014 heeft Alex Mars, directeur van Mega-Des uit handen van John Noort, Auditor bij het Kenniscentrum Dierplagen Wageningen (KAD), het KAD-Keurmerk ontvangen. Dit in de branche hoog aangeschreven keurmerk bevestigt de professionaliteit en betrouwbaarheid van Mega-Des als plaagdierbeheersingsbedrijf.

Er zijn momenteel 350 bedrijven in Nederland die iets met plaagdierbeheersing doen. Slechts 23 hebben het KAD-Keurmerk. Als grootste in Flevoland, met hoofdkantoor in Lelystad, is Mega-Des één van deze selecte groep.
Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, oog voor duurzaamheid, milieu en dierwelzijn maar ook kostenbesparend en veilig werken zijn vandaag de dag leidende principes bij de bedrijfsvoering in de plaagdierbranche. Ging het vroeger vooral om bestrijden (in de volksmond: gif strooien), vandaag de dag gaat het om beheersen en voorkomen.

KAD keurmerk

Omdat dit hoge eisen stelt aan de branche, heeft het KAD in 2008 het KAD-Keurmerk in het leven geroepen. Het keurmerk heeft als doel kwaliteitsgaranties te bieden voor de uitvoering van geïntegreerde plaagdierbeheersing. Het KAD: “Met kwaliteit wordt hier bedoeld dat het resultaat van de uitvoerende werkzaamheden geborgd is, dat de werkzaamheden gericht zijn op de principes van Integrated Pest Management (IPM) en dat de werkzaamheden op professionele wijze worden uitgevoerd en worden gecontroleerd.”

IPM

IPM is gericht op een grondige inspectie van de omgeving en het in kaart brengen en uitvoeren van een maximaal maatregelenpakket om plaagdieren te weren. Een volgende stap is een eventuele toepassing van alternatieve bestrijdingsmethodes, met als laatste toevlucht het (beperkte) gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. IPM is geen korte termijn oplossing, maar de beste manier om plaagdieren buiten de deur te houden.

Alex Mars: “Wij werken bij Mega-Des al een tijd volgens het IPM-principe, niet voor niets is ons motto ‘Our nature is to prevent’, dus het gaan voor het KAD-Keurmerk was een logische volgende stap.” De medewerkers van Mega-Des beschikten naast het vakbekwaamheidsdiploma (inclusief IPM-diploma) al over een HACCP en een VCA certificaat. Het KAD-Keurmerk toont aan dat Mega-Des volgens een kwaliteitssysteem werk waarin een aantal belangrijke zaken gewaarborgd zijn, zoals werken met professionele en gediplomeerde mensen volgens een deugdelijk plaagdierbeheerssysteem en verantwoorde opslag, transport en toepassing van biociden. Daarnaast is er een waarborging van kwaliteit en controleerbaarheid door het bijhouden van een logboek per locatie, met een administratie waarin alle relevante gegevens worden vastgelegd en gecommuniceerd.

Audit

De KAD audit vond eind januari plaats en Mega-Des voldeed aan alle gestelde eisen. Alex Mars: “We zijn trots op het KAD-Keurmerk, omdat het bevestigt dat we goed bezig zijn. Bedrijven en instellingen moeten vandaag de dag zelf aan veel kwaliteitseisen voldoen en dan wil je het liefst ook zaken doen met iemand die zijn vak net zo serieus neemt.”

Voor nadere informatie over het KAD-Keurmerk of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Alex Mars, 06 53524831 of Gerrit Otten, 06 51887295.